განცხადებები

სამკურნალო წყლები უნდა დავიცვათ და სწორად გამოვიყენოთ

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი წყალი ტურიზმის დარგშიც არა ნაკლები მნიშვნელობის აღმოჩნდა. თერმული ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვანია ეკონომიკისათვის. 3 მხრიდან ზღვით გარშემორტყმული თურქეთი მდიდარია თერმული კურორტებით და სამკურნალო წყლებით. რაც თურქეთისთვის დიდი პოტენციალია. ზღვები, მდინარეები, ტბები და სხვა სამკურნალო წყლების გამოყენებით თურქეთის თერმულ ტურიზმს შეუძლია დიდი წვლილი შეიტანოს ეკონომიკურ განვითარებაში. თურქეთში დაახლოებით 1500 სამკურნალო წყალი მოიპოვება და მსოფლიოს შვიდეულში შედის   სამკურნალო წყლები უნდა დავიცვათ და სწორად გამოვიყენოთ თურქეთში არსებული სამკურნალო წყლების წყლის ხარისხი, შენაკადები,  ტემპერატურა, ქიმიური და ფიზიკური მახასიათებლები გაცილებით უფრო სასარგებლოა ვიდრე ევროპაში არსებული