ტესტი მილის

ხელოვნური განაყოფიერება

ხელოვნური განაყოფიერება სხვადასხვა პრეპარატებით ხორციელდება. გონალ-ფ, პიურგონმა, მენოპური, ფოტიმონი პრეპარატების გამოყენებით ხდება ქალის საკვერცხეების სტიმულირება. საკვერცხეების სტიმულირების მიზანი ემბრიონის ფორმულირებისთვის საჭირო კვერც-უჯრედების წარმოქმნაა. რაც უფრო მეტი ემბრიონის განთავსება ხდება საშვილოსნოში მით უფრო იზრდება ორსულობის შანსი (სტატისტიკის მიხედვით ერთი ემბრიონის მოთავსებით დაორსულების 30 % შანსია, 3 ემბრიონის მოთავსებით შანსები 40-50% იზრდება). აღსანიშნავია ისიც რომ ტრანსფორმირებული ემბრიონის რაოდენობის ზრდა იწვევს ერთზე მეტი ნაყოფის წარმოქმნის რისკს. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით თურქეთში 35 წლამდე ქალებში ხდება 1 ემბრიონის ხოლო 35 წელს ზევით ქალებში 2  ემბრიონის ტრანსფორმირება.