რატომ ჯანმრთელობა თურქეთში?

რატომ თურქეთი?

  • ევროპულ, ამერიკულ და ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებთ უმოკლეს დროში ექიმთან კონსულტაციის დაგეგმვის შესაძლებლობა.
  • უცხო ენის მცოდნე მაღალ კვალიფიციური ექიმების სიმრავლე, გარდა ამისა სამკურნალო პროცედურების შესახებ ყველა კითხვაზე სრულყოფილი და ამომწურავი პასუხის გაცემა.
  • თურქეთი მსოფლიოში სამედიცინო ტურიზმისთვის განკუთვნილ 10 საუკეთესო ადგილმდებარეობაში შედის.
  • კარდიო ქირურგია, ონკოლოგია, ორგანოს ტრანპლანტაცია, ნეიროქირურგია, ორთოპედია, პლასტიკური და კოსმეტიკური ქირურგია, თვალისა და კბილის სამკურნალო პროცედურები უახლესი სამედიცინო სტანდარტების გათვალისწინებით ხორციელდება,
  • თურქეთი მაღალი და განვითარებადი სამედიცინო სტანდარტებით შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.
  • შესანიშნავი გეოგრაფიული მდებარეობა, ევროპასა და აზიას შორის კავშირის არსებობა ადვილად მისადგომს ხდის მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.
  • უსაფრთხო სამკურნალო პარამეტრები და სტაბილური ფასები
  • თურქეთში არსებული ყველა აკრედიტირებული სამედიცინო დაწესებულება აღჭურვილია მსოფლიო დონის ინფრასტრუქტურით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით.
  • თურქეთი თერმული წყაროებით ევროპაში პირველი, ხოლო მსოფლიოში მეშვიდე ადგილზეა. თურქეთის  46  პროვინციაში 190 თერმული წყალი მოიპოვება.