ნევროლოგია და ტვინი

ნევროლოგია და ტვინი

ტვინის, ზურგის ტვინის და ნერვული ქირურგიული ოპერაციებს დაავადებების ფართო სპექტრი აქვს. ჩვენს პარტნიორ საავადმყოფოებში მკურნალობა თანამედროვე დიაგნოსტიკური მეთოდებით და უახლესი ქირურგიული ტექნოლოგიებით ხდება.

  • წელის და კისრის თიაქარის ოპერაციები – ცერებროვასკულური დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა (ტვინის სისხლძარღვთა დაავადებები) და ცერებრალური სისხლდენის მკურნალობა
  • ტვინის ქირურგია და ზურგის ტვინის ქირურგია (სამკურნალო გვირაბის სინდრომი, ულნარ გროვული სინდრომი, კუბიტალური გვირაბის სინდრომი)
  • ნერვის დაზიანებები
  • თავის ტრამვები