Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ülkemizde onkoloji alanında hizmet veren tek eğitim ve araştırma hastanesidir. Eğitim hizmeti 12 branşta uzmanlık eğitimi, 4 branşta da yan dal uzmanlık eğitimi olmak üzere toplam 16 branşta verilmektedir. Hastanemize başvuran vatandaşlarımıza alanında yetişmiş uzmanlar ile 35 branşta sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ünitesi de hastanemiz bünyesinde Demetevler Kampusunda ve Ahmet Andiçen ek hizmet binasında olmak üzere 2 ayrı ünitede faaliyet göstermektedir.

Hastanemiz her türlü kanser tanı, tedavi, takibi ve bakımını uluslararası kalite standartları çerçevesinde vermektedir. Her türlü kanser cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, kök hücre nakli, palyatif bakım, acil, yoğun bakım, beslenme, psikoonkoloji, kişisel hijyen ve bakım, sosyal hizmetler, manevi bakım, evde sağlık ve uğraş terapileri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri ile kanser alanında nitelikli hizmet verilmektedir.

Hastanemiz ayrıca kanser alanında sağlık okur yazarlığını artırmak için KANSER HASTA OKULU ve KANSER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ile haftanın beş günü hizmet vermektedir. Kanser okulunda özellikle yeni tanı almış hasta ve hasta yakınları psikoonkoloji, beslenme, palyatif bakım, manevi bakım, enfeksiyondan korunma ve kişisel hijyen ve sosyal hizmet, destek ve yardım konularında alanında uzmanlardan eğitim almaktadırlar.

Çağdaş teknoloji ile donanmış, güvenilir, zamanında doğru laboratuvar çıktılarıyla desteklenmiş, üst düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip uzman hekimler ve nitelikli sağlık personeliyle, uluslararası kalite standartları çerçevesinde, tanı, tedavi ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.