განაცხადის მრჩევლები

კონსულტანტები

აიდერის სამედიცინო ტურიზმის სააგენტოსთან დაკავშირებისთანავე ჩვენი კონსულტანტები დაიწყებენ თქვენი მკურნალობის კომფორტულად დაგეგმვის პროცესს. მათი უმრავლესობა ექიმი ან სამედიცინო სფეროში განათლება მიღებულია. ისინი გულისყურით გამოიკვლევენ თქვენს დოკუმენტებს და შეარჩევენ თქვენი შემთხვევისთვის ყველაზე შესაფერის საავადმყოფოს. საავადმყოფოს და ექიმს შორის კოორდინაციასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს თქვენს მაგივრად მოაგვარებენ და სამომავლოდ თვალყურს მიადევნებენ.