გენერალური კოორდინატორი

კოორდინატორები

თურქეთში მკურნალობისთვის საავადმყოფოს შერჩევიდან დაწყებული დაბინავების, საორგანიცაიო საკითხებით და დოკუმენტების თარგმნით დამთავრებული ყველა დეტალს ჩვენი კოორდინატორები გადახედავენ და სხვა გუნდის წევრებთან კოორდინირებულად თქვენი მკურნალობის კომფორტულ დასრულებას უზრუნველყოფენ.