თანმხლები

თანმხლები

მთელი მკურნალობის პერიოდში მუდამ თქვენს გვერდით მყოფი გამოცდილი თანმხლები თქვენი დიდი იმედი იქნება. ამ სფეროში კარგად გათვიცნობიერებული პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი თქვენს მაგივრად გააკეთებს პაციენტის ზედამხედველობის, რეგისტრაციის, დოკუმენტების განხილვის, ოპერაციის დაგეგმვის და პოსტსაოპერაციო პროცედურებს. ჩვენი გუნდი ყველა პაციენტს როგორც თავისი ოჯახის წევრს ისე ხვდება და ყველა საჭირო პროცედურას დიდი პატივით ასრულებს.