PCR Testi

PCR testi olarak bilinen sağlık testi, bir yöntemin adı olarak tanımlanıyor. PCR (Polymerase Chain Reaction – Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi adını alan bu testin bilinirliği COVID-19 sürecinde artmış durumda. PCR, tam olarak vücudumuzda herhangi bir virüs ya da bakteri sayısı az bile olsa yakalanmasını sağlayan ileri tanı yöntemidir.

Çocuk ya da yaşlı fark etmeksizin her yaş grubuna PCR testi uygulanabilir. PCR testinin pozitif olması virüsün tespit edildiği anlamına gelmektedir.

PCR testi, pamuklu ve ince bir çubuk yardımıyla burun ve boğazdan alınan sürüntü örneği ile yapılmaktadır.

PCR testi sonucunuz 24 saat içinde çıkmaktadır. (Raporlarınız Bakanlığın onayı ile HSYS ve E-Nabız sistemine düşmektedir.)

Yurtdışına çıkışlarda ve sporcular ve spor organizasyonu öncesi tüm kişilerin PCR Testi yaptırma zorunluluğu vardır.

Süreç içerisinde kendi isteği ile test yaptırabilecek olan bu kişiler için, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda ücretli olarak test yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Fakat yeni seyahat kuralları gereğince yurtdışına çıkışlarda bu testi yaptırmak zorunlu kılınmıştır. Birçok ülke PCR testini ülkeye girişler için şart koşmaktadır. Farklı ülkelerin kriterleri değişiklik gösterse de, yaygın uygulama; yurtdışına çıkıştan 48 saat önce numunenin alınması ve testin yapılması yönündedir.

Antikor testi daha önce enfeksiyon geçirip geçirmediğimizi ya da virüse karşı bağışıklığımızın olup olmadığını tanımlamayı amaçlar. Bu yüzden antikor testi hasta olup olmadığımıza dair bilgi vermez.  PCR testi, virüsün genetik bilgisini ve bir kimseyi enfekte edip etmediğini belirtir. Hastalığın antikoru oluşmamışken PCR yöntemi sonuç verir.

Antikor testi ise; COVID-19’a yol açan SARS CoV-2 virüsüne karşı vücudun bağışıklık sisteminin oluşturduğu total IgG tipi antikorları ölçer. (Hastalığı geçirmiş kişilerde) Koldan kan alınarak yapılan ve hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığımızı gösteren bir testtir.

Hayır, PCR Testi hizmetimizden başka ülkelerin vatandaşları, T.C vatandaşları, yurtdışından gelen ya da yurtdışına gidecek tüm misafirler faydalanabilir.

PCR testleri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.