Kardiyoloji

Kardiyoloji

Koroner anjiyografi, Ekokardiyografi, Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri, kalp stres testi, taşınabilir EKG aygıtı ve kandaki kalp enzimleri düzeylerinin tespiti kardiyolojik tanı ve tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Tüm dolaşım ve kalp rahatsızlıklarının tanı ve tetkikleri için uzman doktorlarımıza muayene olabilirsiniz.