Nöroloji ve Beyin

Nöroloji ve Beyin

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisini ilgilendiren geniş bir hastalık grubudur. Anlaşmalı hastanelerimizde modern tanı yöntemleriyle ve cerrahi tekniklerle tedavi edilmektedir.
  • Bel ve boyun fıtığı ameliyatları -Serebrovasküler hastalıkların (beynin damarsal hastalıkları) ve beyin kanamalarının cerrahi tedavisi
  • Beyin ve omurilik tümörleri cerrahisi -Sinir cerrahisi(Karpal tünel sendromu,Ulnar oluk sendromu,Kübital tünel sendromu gibi)
  • Sinir yaralanmaları
  • Kafa travmaları